Tjänster

Stresshantering

Se till att ni är rätt rustade inför framtiden med rätt verktyg för att hantera vår vardag på bästa sätt.

Genom ett aktivt lärande där du får stöd hela vägen formar vi i förebyggande syfte ditt nya liv.

 

Workshop

För företag, föreningar eller vännerna skräddarsyr vi allt från 1 timme till heldagar.

 

Föreläsning

Utöka dina kunskaper om Stress, Sömn, Kommunikation eller hur du får en mer effektiv personal.

Minfulness

I skolan, arbetsplatsen, hemma, föreningen eller helt själv.

Kurser för allt från nyfikna nybörjare till dig som vill utöka din kunskap.

Mindmove

Föräldragrupp, föreningar, fritidshem, dagis, syjunta, elit eller amatör. Alla kan vara med.

Vi kör gruppträning på den plats ni väljer.

Copyright @ All Rights Reserved