Mindfulness

Mindfulness är att vara mer närvarande i nuet och att acceptera det som är. Att träna sin hjärna har visat i forskning är en framgång för den som vill ha ett rikare och mer tillgängligt liv.

Tidigare trodde man att hjärnan inte gick att förändra. Nu vet man att hjärnan har plasticitet och kan tränas till effektivititet. Genom mindfulness tränar du din koncentration, din självkänsla och din kortisolnivå sjunker.

Copyright @ All Rights Reserved