Stresshantering

Det är framförallt tre huvudsaker till att stress uppkommer.

Brist på egenkontroll, brist på stöd från omgivningenen och brist på mening med det vi gör. En nyligen gjord gallupundersökning visar att hela 63% är medarbetare som är helt oengagerade i sitt arbete och bara tar sig igenom arbetsdagen.

Lägger vi sen till att sjukskrivningar för stressrelaterade sjukdomar har ökat med hela 70% så ser det mörkt u om vi ska fortsätta på inslagen väg.

Få igång engagemanget, öka motivationen och se till att glädjen får ta plats. Att lägga tid och pengar på att förbättra allas möjlighet till ett mer effektivt liv ger tusenfallt tillbaka.

Att må bra gör att man ger bra till andra.

Glädje smittar.

Copyright @ All Rights Reserved